Welkom bij Nemasys natuurlijke insectenbestrijding

Met Nemasys biedt BASF een breed assortiment natuurlijke insectenbestrijders voor de akker- en tuinbouw, boomkwekerij en professionals in groenbeheer. Nemasys aaltjes zijn nuttige nematoden die plagen opsporen en biologisch bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan plagen als trips, muggen, taxuskevers, engerlingen, bonenvliegen en uienvliegen.

Naast de uitstekende ervaringen van Nemasys in de bedekte teelten, nemen ook de ervaringen toe in de open teelten. Nemasys is in praktijkproeven effectief gebleken tegen onder andere engerlingen, trips en de uienvlieg.

Aaltjes zijn belangrijk voor geïntegreerde ziekte- en plaagbestrijding. Geïntegreerde gewasbescherming wil zeggen: chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden worden gecombineerd op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw.

Dit omdat de aaltjes gemakkelijk kunnen worden toegepast, een langere werkingsduur hebben en doelmatig kunnen worden ingezet tegen plagen die het gewas aantasten. Beheerders van openbaar groen staan voor nieuwe uitdagingen door het wegvallen van chemische middelen.

Met zes verschillende soorten nuttige nematoden biedt BASF wereldwijd een uniek assortiment van producten aan, zoals Nemasys® en Nemaslug®. Elk aaltje heeft zijn eigen werking en is bedoeld voor klanten in de groente- en sierteelt, openbaar groen en sport- en golfterreinen.

De insectenparasitaire aaltjes van Nemasys zijn ongevaarlijk voor de mens, het gewas en het milieu. Er is geen resistentieopbouw. Aaltjes passen daardoor uitstekend in een geïntegreerde gewasbescherming; de combinatie van gangbare- met biologische gewasbescherming.

Top