Chrysanten aaltjes

Disclaimer

Deze site wordt beheerd door BASF en alle rechten hierop zijn eigendom van en worden gereserveerd door BASF.

  • Deze site die ter beschikking wordt gesteld en de software die op deze site beschikbaar wordt gesteld, wordt aan de gebruiker verstrekt "zoals hij is" en zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) of enige aansprakelijkheid in de ruimste zin die toelaatbaar is krachtens toepasselijke wetgeving. Behalve in geval van opzettelijk wangedrag, is BASF niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of in verband met het gebruik van de site. In elk geval zal BASF niet verantwoordelijk zijn voor en verwerpt enige aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele, gevolg- en speciale schade, die is veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze site.
  • Alle productinformatie of andere informatie die via de site wordt gepubliceerd, wordt gegeven naar beste weten van BASF. Al deze informatie zal echter, voor zover wettelijk toegestaan, geen enkele garantie of verklaring van welke aard of aansprakelijkheid van BASF dan ook bieden en zal de gebruiker niet ontheffen van het uitvoeren van eigen onderzoeken en tests.
  • Tenzij anders specifiek schriftelijk is vermeld, zullen de algemene verkoopvoorwaarden van BASF niet worden gewijzigd door de site, de inhoud, materialen en informatie ervan.
  • Zonder enige aansprakelijkheid kan BASF op elk moment naar eigen goeddoen werking van alle of gedeelten van deze site zonder kennisgeving wijzigen en/of stopzetten, en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor het updaten van de site.
  • Links naar sites van derden ("hyperlinks") vormen geen goedkeuring van dergelijke sites van derden door BASF en BASF is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud. De hyperlink naar deze sites is op eigen risico van de gebruiker.
  • Alle claims of rechtsreeksen die verband houden met de site of het gebruik ervan, zijn onderhevig aan en worden ge├»nterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, met uitzondering van de beginselen van conflictenrecht.

Top