Chrysanten aaltjes

Gebruiksaanwijzing

U kunt aaltjes gebruiken om uw gewas tegen plagen te beschermen. Op deze pagina vindt u alle informatie over het gebruik van aaltjes en waar u op moet letten.

Aaltjes lossen goed op in water. Ze worden via aangieten, bespuiten of beregenen toegediend op bodem of gewas.

Aaltjes toepassen

In de potgrond/bodem gaan aaltjes actief op zoek naar larven van plaaginsecten, zoals tripspoppen, larven van sciara┬┤s en larven van kevers. Via natuurlijke openingen dringen de aaltjes binnen en doden de larven. De aaltjes voeden zich met de dode larven en kunnen zich alleen vermeerderen in de larven. Dit is echter onvoldoende voor het opbouwen van een nieuwe populatie. Het herhalen van de toepassing is daarom noodzakelijk voor een effectieve bestrijding.

Onder de juiste omstandigheden, kunnen aaltjes ook op het gewas als bladbespuiting worden toegepast als tripsbestrijding. De aaltjes gaan op zoek naar larven en volwassen tripsen. Ook deze infecteren zij, met afsterven tot gevolg. Aaltjes zijn zeer klein (0,7 mm x 0,03 mm) en hierdoor kunnen ze via natuurlijke openingen hun slachtoffers binnendringen.

Het is belangrijk om vroeg in de teelt te beginnen. Aaltjes hebben water en contact nodig om de plaag goed te kunnen bestrijden. Aaltjes kunnen tegen licht mits ze zich maar in water bevinden.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top